Для педагогівВПРАВА «КОНВЕРТОР ФРАЗ»

Допомагає при ліні, прокрастинації, невдоволенні собою, при «побутовій» депресії.
Візьміть ручку і папір.
Крок 1
На кожну запропоновану нижче фразу складіть список актуальних для себе зараз висловлювань, не менше трьох по кожному пункту.
1. «Мені потрібно <зробити> …».
2. «Я не можу <дієслово> …».
3. «Мені не вистачає …».
4. «Правильно <робити> <так-то> …».
5. «При цьому я повинен (повинна) …».
6. «Я не знаю, що мені робити з …».
Крок 2
Напишіть нові списки. Починайте їх з запропонованих нижче фраз, а зміст підставляйте з уже написаних списків.
1. «Я вирішив (ла) …» (підставляй з «Мені потрібно …»).
2. «Я не буду …».
3. «Я не забезпечую собі …».
4. «Для мене краще це зробити <так-то> …».
5. «За цих обставин я вибираю …».
6. «Я ще не вирішив (а), що мені робити з …».
Оцініть, наскільки змінився сенс. Чи продовжують висловлювання бути для вас істинними? Відкладіть на годину ці списки і переходьте до кроку 3.
Крок 3
Ще раз напишіть списки за запропонованим шаблоном, в кожному пункті не менше трьох висловлювань.
1. «Я вирішив (ла) …».
2. «Я не буду …».
3. «Я не забезпечую собі …».
4. «Для мене краще це зробити <так-то> …».
5. «За цих обставин я вибираю …».
6. «Я ще не вирішив (а), що мені робити з …».
Крок 4
Порівняйте списки між собою. Візьміть їх по черзі в руки і оцініть, в контакті з яким списком ви відчуваєте себе більш бадьорими і сильними, більш впевненими. Можливо, в цей момент ви приймете важливі для себе рішення.
Із книги А. Семенова «Травми Розвитку: чому не виходить жити, як хочеться, що з цим робити.Конфлікт є невід’ємною складовою життя, також почасти і навчального процесу, є проявом незгоди між людьми або групами людей.


 В педагогічній діяльності вчителя значущим чинником є вміння знайти вихід із конфліктної ситуації, який би не вів до приниження жодної сторони, а, навпаки, спрямовував би конфліктуючі сторони на адекватну самооцінку своїх дій і вчинків. Спосіб організації вирішення педагогічного конфлікту, побудованого на врахуванні індивідуальних особливостей кожної конфліктуючої сторони, передусім учня, більш незахищеного у зіткненні зі вчителем, слід вибудовувати в контексті гуманістичного підходу.
В школі проблема конфліктності всередині учнівського колективу та учнів з педагогами є досить гострою.  Гостро ранить психіку учнів, особливо підлітків, відсутність поваги до них зі сторони вчителя, приниження їх достоїнств. Учні, особливо старші, сприймають це дуже боляче. Саме відсутність поваги зі сторони вчителя частіше всього буває причиною конфліктів між ним та учнем.
На запобігання конфліктів в учнівському колективі значно впливає стиль взаємостосунків, взаємодія вчителя та учнів.
Велику частину часу дитина та підліток проводить у освітніх закладах, що нерідко супроводжується конфліктами, відповідно – стресами, відчуттям незадоволеності та подавленості.  
Вчитель у школі може бути людиною-посередником (медіатором) між учнями, учасниками конфлікту, або між їхніми батьками. Інколи у спілкуванні між учителем і учнем домінують категорії імперативності, модальність повинності, при цьому складовою формою є вираз: “Ти повинен…” Серед варіантів можуть бути такі: “уважно слухати”, “…не відволікатися”, “…не розмовляти з сусідами”, “поважати вчителів, батьків, дорослих”, “…слухати старших”, “завжди мати при собі щоденник” тощо.  
За будь-якого варіанту розвитку конфлікту завдання педагога полягає в тому, щоб перетворити протидію сторін у взаємодію. Для цього слід проробити низку операцій:
·         Домогтися адекватного сприйняття учнями один одного.
·         Діалог як мета і засіб (налагодження комунікації - засіб обговорення спірних питань).
·         Взаємодія — завершальний етап (спільна діяльність усіх опонентів, спрямована на розв’язання конфлікту).
Помітну роль у запобіганні конфліктів відіграє дисципліна, уміння забезпечити дитині необхідну для її повноцінного розвитку свободу. Значний вплив на конфліктну поведінку школярів має особистість вчителя. Вчитель зобов'язаний втручатися у конфлікти учнів, регулювати їх. Це, звичайно, не означає їх придушення. Залежно від ситуації може: бути необхідно адміністративне втручання, а, може бути — просто добра порада. Позитивний вплив надає залучення конфліктуючих в спільну діяльність, участь у вирішенні конфлікту інших учнів, особливо лідерів класу, і т.д .
Корисними для вчителів будуть правила і принципи педагогіки співпраці:
·         Відмовитись від правила часто, з натиском підкреслювати здібності одних учнів, неуспішність інших.
·         Відмовитись від прямого протиставлення дітей одне одному.
·         Не “пиляти” і не “лаяти” при всьому класі. Розмовляти частіше.
·         Помічати найменші кроки до компромісу егоцентричних школярів, але не підкреслювати це різко як щось несподіване.
·         Називати всіх на ім'я і вимагати цього від дітей під час звернення одне до одного.
·         Постійно підкреслювати, що взаємостосунки у класі повинні визначатися не лише успішністю, а й тими добрими справами, які людина зробила для інших.
·         Частіше говорити із замкнутими, “нецікавими” учнями, адже поведінка дітей багато в чому має наслідувальний характер, і коли вони бачать, як учитель говорить з таким однокласником, починають також виявляти до нього інтерес.
·         З повагою ставитись до особливостей дівчат і хлопців.
·         Усе, що відбувається з учнями, сприймати всерйоз.
Вчитель відіграє важливу роль посередника у розв'язанні конфліктів. Він може висувати пропозиції, які дають змогу учасникам конфлікту врахувати думку іншої сторони, або ж зберігати власну позицію.
Вчитель допомагає обом учасникам конфлікту визначити і проаналізувати свої цілі, щоб разом добитися спільної мети.
Отже, конфлікт є невід’ємною складовою життя, також почасти і навчального процесу, є проявом незгоди між людьми, групами людей тощо.
Слід усвідомлювати, що це, насамперед, взаємодія, взаємовплив, діалог. Без сумніву, конфлікт може спричинити згодом розвиток гармонійних відносин, докорінно щось змінити за умови позитивно налаштованих суб’єктів комунікативного акту. Необхідно підтримувати, задовольнити обидві сторони та шляхом взаємного толерантного ставлення досягти консенсусу чи компромісу.
Використана література
1.     Рыбакова М. М. Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе.—М.; 1991.
2.     Федорчук В. М., Федорчук В. І. Гуманістичний підхід до розв'язання педагогічних конфліктів // Конфлікти в суспільстві: діагностика і профілактика. Тези Третьої Міжнародної науково-практичної конференції. — К.; 1995. — С. 264 - 266.
3.     І.М.Руденко, Л.П.Хоменко. Конфлікт в освітньому сереяк потреба змін.- 2012 - С.73-75
4.     3. Кириленко А.І. Конфлікти між учителями й учнями. Способи їх розв’язання /А.І. Кириленко// Шкільному психологу. 2011 – №4. – С.24-28.
5.     6. Сивакова Л.Ю., Костенко Т.Г. Конфлікти та причини їх виникнення /Л.Ю. Сивакова, Т.Г. Костенко// Позакласний час. – 2006. – №7-8. – С. 94-98.
6.     Психопрофілактика // Упоряд Т.Гончаренко. - К.:Редакції загально педагогічних газет, 2003. - 112с.


·        Життя потрібно проживати зараз; його не можна без кінця відкладати.
 Ірвін Ялом

·        Все, що дратує в інших, може вести до розуміння себе.
Карл Густав Юнг

·        Людина може виходити за власні межі тільки спираючись на власну справжню природу, а не на амбіції та штучну мети.
Фредерік Перлз

  ·        Нехай той з вас, хто позбавлений невротичних проявів, першим кине в мене камінь, будь він теологом або психіатром.
Віктор Франкл

·        Людина перетворилась на товар і розглядає своє життя як капітал, який слід вигідно вкласти. Якщо він в цьому досяг успіху, то життя його має сенс, а якщо ні - він невдаха. Його цінність визначається попитом, а не його людськими чеснотами: добротою, розумом, артистичними здібностями.
Еріх Фромм

·        Нещасна доля багатьох людей - наслідок незробленого ними вибору. Вони ні живі, ні мертві. Життя виявляється тягарем, безцільним заняттям, а справи - лише засобом захисту від мук буття в царстві тіней.
Еріх Фромм

·        Головне життєве завдання людини - дати життя самому собі, стати тим, ким він є потенційно. Найважливіший плід його зусиль - його власна особистість.
Еріх Фромм

 ·        Одна з причин існування психотерапії в тому, що сповідаючись незнайомій людині, відкриваєш свободу бути самим собою. Завдяки тому, що ризикнув показати себе комусь, стає легше показати себе самому собі.
Карл Вітакер

·        До психологічного зростання веде усвідомлення справжнього без тікання в минуле чи майбутнє. Переживання сьогодення в будь-який даний момент є єдино можливий реальний досвід, умова задоволеності і повноти життя, і полягає у прийнятті з відкритим серцем цього досвіду сьогодення.
Фредерік Перлз

·        Значимі не наші страхи і не наша тривожність, а те, як ми до них ставимося.
Віктор Франкл
 

 ·        Якщо носити маску досить довго, вона стане обличчям.
Стівен Фрай
 

 ·        Прагнення бути завжди хорошим перетворює людину не в етичного велетня, а в самовдоволеного педанта.
Ролло Мей

  ·        Ми рідко дивимося на те, що нас об'єднує, ми дивимося на те, чим ми відрізняємося, тоді у нас з'являється можливість ненавидіти і вбивати одне одного.
Фредерік Перлз

·        Бажання стати самим собою - справжнє покликання людини.
Ролло Мей
 

 ·        Відповідальність означає авторство. Усвідомлювати відповідальність - значить усвідомлювати творіння самим собою свого Я, своєї долі, своїх життєвих неприємностей, своїх почуттів, а також своїх страждань, якщо вони мають місце.
Ірвін Ялом

·        Більшість людей насправді не хочуть свободи, тому що вона передбачає відповідальність, а відповідальність більшість людей лякає.
Зигмунд Фрейд

 ·        Свобода, якщо її реалізація не пов'язана з відповідальністю, загрожує виродитися в просте свавілля.
Віктор Франкл
  ·        Нарцисизм, як і егоїзм, - це надмірна компенсація початкової нестачі любові до себе.
Еріх Фромм
 

 ·   Для того, щоб бути повністю пов'язаним з іншою людиною, вам доведеться спочатку знайти зв'язок із самим собою. Якщо ми не можемо змиритися зі своєю самотністю, ми починаємо використовувати іншого як укриття від ізоляції.
Ірвін Ялом

·        Мрія про шлюб, який «полягає на небесах», абсолютно нереальна; над будь-якими стійкими взаємовідносинами між чоловіком і жінкою потрібно постійно працювати, будувати і перебудовувати, постійно оновлюючи їх за рахунок обопільного особистісного розвитку.
Карл Роджерс

·        Справжня сутність близьких відносин полягає в тому, що вони ніколи не бувають краще ставлення до самого себе. Те, як ми ставимося до себе, визначає не тільки наш вибір іншого, але і якість наших з ним відносин.
Джеймс Холліс


 ·    Бути особливо невдачливим - ще один спосіб постійно відчувати власну важливість.
Альфред Адлер

·        Ми всі робимо помилки, але важливо те, що ми можемо їх виправляти.
Альфред Адлер
 

 ·        Тіло не зможе адекватно відгукнутися на заклик нової любові, коли підсвідомість волає про зраду старої, першою і єдиною.
Карл Меннінгер

·        Саме зустріч з самотністю, в кінцевому рахунку, робить можливою для людини глибоку і осмислену включеність в іншого.
Ірвін Ялом
  
Немає коментарів:

Дописати коментар